FW-D1 Firmware 1 Component Doseren

FM-D1 Firmware 1 Component Dosing
FM-D1 Firmware 1 Component Dosing

Speciale firmware voor OEM-systemen voor industriële automatisering, met de functies doseren en totaliseren.

Geschikt voor geavanceerde toepassingen, zowel opwegend (toenemend gewicht) als afwegend (afnemend gewicht), met gewichtstotalisatie, receptwegen, gegevens- en afdrukbeheer.

Deze firmware is van toepassing op onze weegindicators van de types HP(R)-Ultra, HP(R)-Touch, VPI-U en VPI-U-Advanced.

Zie verder onder de tab Productinformatie.

FW-D1 Firmware 1 Component Doseren

Geschikt voor geavanceerde toepassingen, zowel opwegend (toenemend gewicht) als afwegend (afnemend gewicht), met gewichtstotalisatie, receptwegen, gegevens- en afdrukbeheer.

Belangrijkste functies

 • nulstelling; bruto/netto; handmatige of automatische totalisatie;
 • horizontale totalisatie (partij-totaal), verticale totalisatie (recept-totaal), in mindering; automatisch met tarraverwerking
 • gewogen of voorkeuze-tarra (direct of berekend): vrije automatische tarra-database met 300 tarrawaarden per weegschaal (tot 4 weegschalen); geblokkeerde/ongeblokkeerde tarra
 • uitschakelbare toetsenbordfuncties
 • 15 configureerbare en afdrukbare ID-teksten, elk 32 karakters, bijvoorbeeld code, partij-ID, bediende, ploegnummer, etc.
 • database van 1000 artikelen, met 3 alfanumerieke omschrijvingen van elk 2 regels met elk 20 karakters; tarra, gekoppelde tarra
 • database van 500 enkel-productformules
 • database met plaats voor 200 klanten met alfanumerieke omschrijving (5 regels van elk 30 tekens)
 • selectie van artikel, klant, tarra uit database via barcode (optie)
 • 4 nulstelbare totaalniveaus, onafhankelijk afdrukbaar: deeltotaal, algemeen totaal, groot totaal, artikeltotaal
 • calculatiefunctie: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen van 2 waarden tot 7 cijfers (intoetsbaar via toetsenbord); uitkomst afdrukbaar en toe te kennen aan een tarra.
 • Gegevensinvoerprotocol: complete set van seriële commando’s voor het beheer van weegfuncties via de PC; de meest complexe toepassingen kunnen worden geïmplementeerd doordat de bediende tijdens de procesvoortgang door de software wordt begeleid. Het protocol maakt het mogelijk de schaaldisplays te beheren (interactief met de bediende), alle weegfuncties uit te voeren, de gegevens die via het toetsenbord zijn ingevoerd te lezen, de input en output te controleren, de database te beheren en het toetsenbord van de weegindicator te emuleren
 • programmeerbare afdruk via toetsenbord; 30 afdrukformaten, te koppelen aan diverse functies (printtoets, totalisatie, artikeltotaal, deeltotaal, algemeen totaal, …; elk afdrukformaat kan tot 512 posities bevatten, direct in ASCII-code of voorgeconfigureerd afdrukblok (b.v. bedrijfsnaam, aantal stuks, partij en wegingvolgnummer, bruto / netto gewicht, opgeteld totaal, artikelomschrijving, datum/tijd, etc.
  Inclusief set vooringestelde afdrukformaten.
 • afdruk van de laatste 1000 wegingen, afdruk van artikeldatabase op artikel of klant, met voorraden (in gewicht)

FW-D1 Schematisch 390x862px