FW04 – Firmware Statisch Checkwegen

FW04 Firmware Statical Check Weighing
FW04 Firmware Statical Check Weighing

Speciale firmware voor OEM-systemen voor industriële automatisering voor statisch checkwegen vvp (voorverpakte producten), met gegevens- en afdrukbeheer.

Statische controlefunctie, naar wens aangepast of conform wettelijke EEC-normen, met acceptatie/weigeringscriteria van de te controleren partij.

Deze firmware is van toepassing op onze weegindicators van de types HP(R)-Ultra, HP-Touch, HPR-Touch, VPI-U en VPI-U-Advanced.

Zie verder onder de tab Productinformatie.

FW04 – Firmware Statisch Checkwegen

Geschikt voor geavanceerde statische checkweighing van voorverpakte producten (vvp), met gegevens- en afdrukbeheer.

Belangrijkste functies

 • nulstelling; bruto/netto; handmatige of automatische totalisatie bij stabiel gewicht of indien binnen de tolerantie; totaal van meerdere toegevoegde deelwegingen
 • calculatiefunctie van weergegeven gewicht: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen met een waarde tot 7 cijfers (intoetsbaar via toetsenbord); de uitkomst wordt enkele seconden in het LED-display getoond en is afdrukbaar
 • automatische en voorkeuze tarra; tarra vergrendel/ontgrendelfunctie
 • uitschakelbare toetsenbordfuncties
 • mogelijkheid tot koppeling met een geijkte precisiebalans via de derde seriële poort (optie)
 • 15 configureerbare en afdrukbare ID-teksten, elk 16 karakters: b.v. code, partij-ID, bediende-ID, ploegnummer, etc.
 • database van 500 artikelen, met alfanumerieke omschrijving van 2 regels met elk 20 karakters, dichtheidscoëfficient, nominaal gewicht, drie +/- tolerantieniveaus (T1, T2, T3), gekoppelde tarra
 • 4 nulstelbare totaalniveaus, onafhankelijk afdrukbaar: deeltotaal, algemeen totaal, groot totaal, artikeltotaal
 • automatische waarschuwing indien kalibratie noodzakelijk
 • mogelijkheid een toegangswachtwoord in te stellen voor de technische instellingen van een van de databases
 • programmeerbare afdruk via toetsenbord; 8 afdrukformaten, te koppelen aan diverse functies (toewijzing printtoets, totalisatie, partij artikeltotaal, deeltotaal, algemeen subtotaal, totaal, bruto totaal, kopgegevens eerste weging; elk afdrukformaat kan tot 512 posities bevatten, direct in ASCII-code of voorgeconfigureerd afdrukblok (b.v. bedrijfsnaam, aantal stuks, partij en wegingvolgnummer, bruto / netto gewicht, opgeteld totaal, controleresultaat, aantal afgekeurde wegingen, standaardafwijking, artikelomschrijving, datum/tijd, etc.
  Inclusief set vooringestelde afdrukformaten.
 • afdruk van artikeldatabase met de artikelgegevens

    Statische functies

 • Statische controlefunctie, naar wens aangepast of conform wettelijke EEC-normen, met acceptatie/weigeringscriteria van de te controleren partij
 • keuze uit destructieve of niet-destructieve wettelijke selectie
 • berekening en afdruk van de resultaten van de partij en de standaard afwijking
 • controle op hoeveelheid in ml door ingave van een dichtheidscoefficient voor elk artikel
 • beheer van productielijnen: beheer van tot 10 producten gelijktijdig op 1 of meer weegschalen (tot 1 weegschaal per productielijn)
 • zie verder de gegevens van de betreffende weegindicator