Software Support Aanvraag

Helpdesk dienstverlening voor AllScales software

(Te betalen dienst)

 

Geachte klant,

Via deze pagina is het mogelijk om hulp aan te vragen bij het oplossen van een probleem met door Henk Maas Weegschalen B.V. geleverde weegsoftware.
Om u van dienst te kunnen zijn dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en het formulier (onderaan deze pagina) in te vullen. Vervolgens klikt u op de knop “Volgende” en volgt u de instructies op die verder worden gegeven.

Algemene voorwaarden voor hulp op afstand.
Art.1
Deze dienst is gratis voor klanten met een All Scales Easy software pakket die dit voor de eerste keer installeren en problemen ondervinden (max. 30 min.). Indien u het All Scales Easy software pakket niet direct bij Henk Maas Weegschalen B.V. heeft gekocht, geldt dit niet, vraag uw leverancier naar de voorwaarden.

Art.2
Deze dienst omvat het overnemen van de klant PC om problemen met software, geleverd door Henk Maas Weegschalen B.V. op te lossen. Het installeren van randapparatuur (printers, usb toestellen etc.) en vragen en/of problemen met andere software welke niet geleverd is door Henk Maas Weegschalen B.V. vallen niet onder deze dienst.

Art.3
Het herinstalleren van de HM software na een PC probleem, niet veroorzaakt door Henk Maas Weegschalen B.V., waardoor deze niet meer beschikbaar is, valt ook niet onder deze dienst. Een herinstallatie dient steeds, volgens uurtarief, door een monteur op locatie te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de herinstallatie van de HM software na de aanschaf van een nieuwe PC.

Art.4
De prijs voor deze on-line dienst bedraagt € 37,50 voor het opzetten van de connectie tussen klant PC en Henk Maas Weegschalen B.V. inclusief de eerste 30 minuten. Per extra 15 minuten wordt er een bedrag van € 16,25 berekend. Deze facturen zijn te betalen zoals beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Art.5
Interventies die uitgevoerd dienen te worden door het niet kunnen oplossen van problemen via de online dienst, vallen onder geen enkele voorwaarde onder garantie en zullen met het normale uurtarief worden berekend.

Art.6
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens. Henk Maas Weegschalen B.V. is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens/programma’s na een online interventie.

Art.7
Onderhevig aan onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Support aanvraag

Om de procedure te kunnen vervolgen dienen minimaal de met een asterisk * gemerkte velden te worden ingevuld!
Als u het formulier heeft ingevuld, klik dan op de knop “Volgende”.

Formulier Software Support Aanvraag