Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot deze website

Ondanks alle inspanningen kan Henk Maas niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Henk Maas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Henk Maas behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Henk Maas voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Henk Maas neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Henk Maas houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en u kunt deze hier als pdf-bestand downloaden.

 

Copyright

Op deze website is copyright van toepassing. Het geheel of gedeeltelijk kopieëren en gebruiken van teksten en/of afbeeldingen van deze website voor promotionele doeleinden die als concurrerend kunnen worden aangemerkt is verboden. Voor andere doeleinden is het gebruik uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henk Maas Weegschalen BV.