Inname afgedankte weegapparatuur

Europese Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Op 27 januari 2003 werd door het Europese Parlement de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten aangenomen, (deze werd herzien in juli 2012, ref. 2012/19/EU). Deze richtlijn wordt ook wel de WEEE richtlijn genoemd (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

De richtlijn introduceerde een producentenverantwoordelijkheid voor elektrische producten in de afvalfase. Het doel van de richtlijn betreft een sterke vermindering van de milieuschade die dergelijke producten als afval hebben op het milieu (storten, dumpen) door deze juist om te zetten in milieugewin door materiaal recycling. 

Bij het omzetten van de Europese richtlijn in nationale wetgeving is de producentenverantwoordelijkheid veranderd in een importeursverantwoordelijkheid; oftewel diegene die het de landsgrenzen binnenbrengt is verantwoordelijk voor de eindfase van het product. De importeur kan zowel de producent als distributeur zijn. Echter vaak wordt de producent door zijn distributie netwerk verplicht zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de terugname. 

De richtlijn brengt de volgende verplichtingen voor producenten/distributeurs met zich mee:
symbool voor inname afgedankte weegapparatuur
– Labelen van het product (zie het symbool rechts)
– Registratie bij de autoriteiten
– Organiseren van de terugname van het afval (WEEE)
– Milieubewust ontwerpen van producten

Milieubewust produceren is tevens opgelegd door de introductie van de ROHS richtlijn, waarin het producenten verboden wordt om bepaalde gevaarlijke stoffen zoals cadmium en lood in hun producten te gebruiken. 

Voor een verantwoorde verwerking van de afgedankte apparaten heeft Henk Maas Weegschalen B.V. een contract gesloten met een in elektronica recycling gespecialiseerd bedrijf. Alle door ons ingezamelde apparaten worden op een milieuverantwoorde wijze bij dit bedrijf gerecycled. Het teruggewonnen materiaal wordt vervolgens toegepast als grondstof voor de vervaardiging van nieuwe producten.

Inzake de inzameling van afgedankte, door Henk Maas gelabelde apparaten gelden de volgende regels (in gevolge paragraaf 14 van onze algemene verkoopvoorwaarden)

  1. Bij aanschaf van een nieuw apparaat wordt uw oude apparaat kosteloos door ons ingenomen; of
  2. indien een apparaat bij reparatiewerkzaamheden niet te herstellen blijkt, wordt dit door onze reparateur kosteloos ingenomen; of
  3. in alle andere gevallen verplicht u zich binnen de verkoopvoorwaarden om kapotte of om een andere reden af te danken apparaten op te sturen naar: Henk Maas Weegschalen BV, Tuinstraat 1, 4264 AW Veen.

Het bovenstaande geldt niet als u het apparaat aanwendt voor hergebruik.
Bij vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen. 

Zie ook: 
European Environment Agency
European Commission