Kalibratiegewichten


Wat is een kalibratiegewicht?

Om weegschalen te kunnen controleren op de juistheid van de gewichtsweergave in het display worden kalibratiegewichten gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar in diverse soorten, klassen en gewichten, zodat voor elk type weegschaal en elk weegvermogen een controle kan worden uitgevoerd.

ISO-gecertificeerde bedrijven en -organisaties die een weegschaal in gebruik hebben moeten zelf periodiek een gewichtscontrole kunnen uitvoeren met behulp van één of meer kalibratiegewichten. Valt een gewichtsweergave buiten de gestelde toleranties dan kunnen hiervoor maatregelen worden genomen in de vorm van kalibratie en/of reparatie. Kalibratie is het vaststellen van de afwijking in de gewichtsweergave.

Andere voorkomende benamingen van kalibratiegewichten zijn o.a. testgewichten, controlegewichten, cilindergewichten, blokgewichten, kubische gewichten, ijkgewichten, geijkte gewichten, gecertificeerde gewichten.

© 2017 Henk Maas® Weegschalen B.V.