Privacyverklaring

Henk Maas Weegschalen B.V. dient te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten (voor zover dit natuurlijke personen zijn) en hun medewerkers. Wij bepalen conform de bepaling van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) immers het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het adres van een klant vast om de bestelling te kunnen afleveren.

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring (pdf-bestand).

N.B. Om een pdf-bestand te kunnen openen / lezen heeft u een hiervoor geschikte reader nodig, bijvoorbeeld van Adobe. U kunt deze hier downloaden.