Meldplicht Gewicht Zeecontainers / SOLAS Richtlijnen

De verlader of expediteur is sinds 1 juli 2016 verantwoordelijk om zeecontainers extra te controleren en moet het juiste gewicht melden aan de reder. Dat moet voordat deze aan boord van zeeschepen gaan. Dit heet verificatieplicht.
Hij kan dit doen door iedere container individueel te wegen of door de massa te berekenen. De weging voor de verificatieplicht moet gebeuren met weegapparatuur die voldoet aan nationale en de EU-regelgeving en de SOLAS-richtlijnen.

De verlader of expediteur moet de juiste gewichten op een ondertekend document meesturen naar het schip. De gezagvoerder van het schip mag de lading niet meenemen zonder dit document.

Het doel is om door de verplichte opgave van juiste gewichten de schepen beter te beladen. Een goede belading vermindert de krachten op de zeecontainers en het schip. Dat moet schade aan het schip en verlies van containers tijdens het varen beperken. Dit is ook veiliger voor de bemanning van het schip.

(Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Zie ook:

Publicatie in de Staatscourant (webpagina) inzake SOLAS-regeling;
Publicatie in de Staatscourant (pdf) inzake SOLAS-regeling.


Vraag vrijblijvend advies over het wegen van containers
: tel. (+31)(0) 416 69 34 04 of via het formulier offerte aanvragen.

Enkele voorbeelden waarmee Henk Maas Weegschalen u kan voorzien van weegoplossingen die voldoen aan de SOLAS richtlijnen (klik op een afbeelding voor meer informatie):

Solas mobiele weegplaten

containeropslag_2